de basis werking van Opties

In dit webinar wordt de werking van een call optie én een put optie uitgelegd.