Update mei 2021 Greed & Fear modelportefeuille

Update mei 2021 Greed & Fear modelportefeuille

Deze maand zijn de S&P 500 en ES op ongeveer hetzelfde niveau gesloten als bij de start van deze maand. Gedurende de maand was er een beweging binnen een range van zo’n 200 punten, oftewel zo’n 5%. Even leek het erop dat de daling die we zagen op 10, 11 en 12 mei het begin zou zijn van een veel grotere correctie, maar al snel werd alles weer opgekocht. Er lijkt nog steeds geen alternatieve bestemming voor beschikbaar vermogen, anders dan de aandelenmarkt. 

De overdrijving naar boven ‘voelt’ iedereen wel een beetje aan, maar dit kan gewoon doorgaan… totdat het ineens stopt. Een stevige correctie of zelfs een crash gebeurt natuurlijk altijd precies dan wanneer er niets aan de hand is. Daarom is het zo belangrijk om de analyse via een volledig mechanische weg te laten verlopen. Alleen op die manier kun je objectief kijken naar prijsgedrag. 

Ook deze maand waren er weer veel gemengde signalen voor de Greed and Fear modelportefeuille. Gezien het zijwaartse verloop is dat ook begrijpelijk. Het is bijzonder moeilijk om dan elke dag precies de goede beweging in te schatten en voor beide richtingen, omhoog of omlaag konden de neurale netwerken regelmatig een rechtvaardiging vinden.

Uiteindelijk zijn er drie orders geplaatst, maar helaas werd bij twee daarvan de limietprijs net niet geraakt. Aan het eind bleef er dus één trade over, en gelukkig was deze winstgevend. De statistieken voor deze trade waren zodanig, dat als de limiet werd geraakt er een zeer goed resultaat mocht worden verwacht. Maar zoals wel vaker, ondanks de gunstige kansen kan er zich toch een compleet ander scenario voltrekken. De trade zette niet echt door en kwam tot een bescheiden winst van $569,-. Maar met de matige resultaten begin dit jaar, en eind vorig jaar in het achterhoofd is een positief maandresultaat al heel mooi. Op naar de maand juni!

Exacte trading details met grafiek heb ik in de mei update op het blog geplaatst

Alle jaarresultaten:

https://www.greedandfear.eu/results/results-2021.html
https://www.greedandfear.eu/results/results-2020.html
https://www.greedandfear.eu/results/results-2019.html
https://www.greedandfear.eu/results/results-2018.html
https://www.greedandfear.eu/results/results-2017.html

Nieuw: de koppeling met de broker Mexem is technisch afgerond, nu volgen nog de formaliteiten. Profiteer van de extreem lage tarieven en laat de orders van de modelportefeuilles van Tradersvergelijken.nl automatisch doorvoeren. Open daarom snel een rekening bij Mexem en doe mee!

 

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/  

Update april 2021 Greed & Fear modelportefeuille

Update april 2021 Greed & Fear modelportefeuille

Deze maand waren er redelijk veel gemengde signalen, dus de ene dag net een beetje bullish, de volgende dag net een beetje bearish. Daarin  zie ik liever wat meer overtuiging voor ik een trade plaats. Bovendien ben ik geen fan van short trades in een bull market. Statistisch blijkt dat ook geen gunstige trade.

Verder was er nog FOMC dag, dan gaat de Amerikaanse FED het nieuwe rentebesluit naar buiten brengen en toelichten. Vooral in het verleden gaf dit nog wel eens enorme schokgolven door de markt. Het maakte dan niet uit je long of short zat, in beiden gevallen werden globaal alle stop loss orders binnen de +1% en -1% geraakt. Op zo’n dag heb ik standaard dus geen positie. Aangezien de markt-reactie de laatste tijd wel wat meevalt, zou die regel mogelijk kunnen laten vervallen. 

Verder was ik zelf nog een paar dagen afwezig, dus uiteindelijk bleef er deze maand maar slechts één trade over. Maar gelukkig was dit eindelijk wel weer een goede winstgevende trade. Het netto resultaat van deze trade en dus deze maand bedraagt +$1994,00

De entry en exit van deze trade waren nagenoeg perfect. Uiteraard had ik niet dit kunnen voorzien, en kwam er een flink portie geluk bij kijken dat het precies zo uitpakte. Maar net zoals ook pech wel eens een rol speelt, doet geluk dat ook. Op de lange termijn kun je pech en geluk tegen elkaar wegstrepen en wat overblijft zijn vaardigheid en expertise.

Exacte trading details met grafiek heb ik in de april update op het blog geplaatst.

Alle jaarresultaten:

https://www.greedandfear.eu/results/results-2021.html
https://www.greedandfear.eu/results/results-2020.html
https://www.greedandfear.eu/results/results-2019.html
https://www.greedandfear.eu/results/results-2018.html
https://www.greedandfear.eu/results/results-2017.html

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/ 

Update maart 2021 Greed & Fear modelportefeuille

Update maart 2021 Greed & Fear modelportefeuille

In de maand maart zijn er 4 trades geweest, waarvan ook sinds lange tijd weer een short trade. Het netto resultaat van deze maand is helaas toch weer negatief geworden: -$311,50

Het was opvallend dat eigenlijk alle trades een goede entry hadden, en in 3 van 4 gevallen ook op een significante winst kwamen te staan, maar dat de markt in latere uren toch compleet omdraaide. De 4e trade, de short trade, heeft maar kort op winst gestaan. Maar in alle gevallen is op een zeker moment de vaste stop loss aangepast om het neerwaartse risico te verkleinen of een klein deel van de winst veilig te stellen, dat heeft ons behoed voor veel grotere schade.

Je kunt stellen dat geen van de 4 trades het beoogde verloop hadden, maar dankzij het telkens goed en strikt opvolgen van de stop-loss, valt de schade nog allezins mee. Had ik in de situaties waar de positie op bv +10 punten stond winst moeten nemen? Toch niet, want dat zou niet in goede verhouding zijn met het risico dat ik bij elk trade bereid ben te lopen. Op lange termijn is het niet houdbaar om te kleine winsten te nemen wanneer je tegelijk wel grotere verliezen accepteert. 

Exacte trading details met alle grafieken heb ik in de maart update op het blog geplaatst: https://www.greedandfear.eu/1825

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/ 

Update februari 2021 Greed & Fear model portefeuille

Update februari 2021 Greed & Fear model portefeuille

De afgelopen twee maanden (januari en december) zijn er enkele verliestrades gemaakt. De details van deze trades zijn hier op het blog terug te lezen. Soms kan het dan verstandig zijn om even afstand te nemen van de markt en zeker niet te proberen overhaast het verlies weer goed te maken.

Elke trader zal (als het goed is) een bepaalde werkwijze, een indicator of andere vaste methode hebben. Als de resultaten tijdelijk even tegenzitten, is de eerste stap eigenlijk altijd: heb ik alles correct gedaan volgens mijn eigen regels en procedures? Maw is het trading proces correct uitgevoerd?

Het lastige aan trading is (o.a.) dat goed gedrag niet altijd wordt beloond en slecht gedrag niet altijd afgestraft. Dus je ziet aan tradingresultaten zelf niet gelijk of er ook correct gewerkt is. En dit geval kunnen we stellen dat, ondanks dat de trades verliesgevend waren, de uitvoering wel correct was. De analyse-uitkomst van de mechnische indicator was niet correct of de volatiliteit ineens veel hoger. Allemaal zaken waarvan we weten dat ze zullen optreden zo nu en dan en niet altijd te voorzien zijn.

Uit simulaties weet ik dat de door mij gebouwde indicator (5 neurale netwerken) soms tijdelijk een underperformance laat zien. Hier is geen duidelijke verklaring voor te vinden. Laten we niet vergeten dat de korte termijn beursbewegingen waarschijnlijk ook voor een heel groot deel puur random zijn. Daardoor kan soms net een stop loss worden geraakt of een bijna perfecte instap gemist.

In de neurale netwerken heb ik de afgelopen tijd nog enkele kleine optimalisaties weten door te voeren, en de bewegingen die we in februari hebben gezien, zijn ook in grote mate voorzien door de neurale netwerken. Dit biedt hoop op weer enkele winsttrades in maart.


Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/ 

Trade van de dag: -$656,00 (21 december 2020)

Trade van de dag: -$656,00 (21 december 2020)

Op de avond van 20 december stonden alle neurale netwerken in de bullish stand voor de volgende handseldag, dus was een long trade gerechtvaardigd. De mail met het volledige plan werd naar de investeerders verstuurd. 

Zoals altijd anticipeer ik op een bescheiden terugval gedurende de nacht/dag, waarna hopelijk ‘precies’ de limiet order wordt geraakt. Dat gebeurde, en de koers zakte nog iets verder door zonder dat de stop loss werd geraakt. En toen vrij plotseling zakte de ES E-Mini ineens 80 punten weg, oftewel $4000,- De hard ingestelde stop loss was snel geraakt waardoor de schade beperkt bleef tot $656,- Een mentale stop loss waarbij je zelf nog in het heetst van de strijd een beslissing moet nemen had ongetwijfeld tot een veel groter verlies geleid.

Aan het eind van de sessie kwam er toch weer herstel, maar desondanks was het een goede beslissing om het verlies snel af te kappen. In de eerste plaats weet je natuurlijk nooit waar de bodem ligt, maar ook moet de hoeveelheid risico die je loopt in goede verhouding staan tot de beoogde winst per trade. Je kunt een trade niet eerst naar -$4000,- laten gaan en dan bv bij +$1500,- al winst nemen. 

Mijn handelswijze is er op gebaseerd dat er onvermijdelijke kleine verliestrades zullen zijn, maar minstens evenzoveel (of meer) grotere winsttrades.

Zie de onderstaande link naar de oorspronkelijk blog post met de 30 minuten grafiek van die dag, de instap en stop loss nivo’s.

 

Link naar blog post.

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/ 

Trade van de dag: -$706,00 (9 december 2020)

Trade van de dag: -$706,00 (9 december 2020)

De laatste tijd zijn de handelssignalen van de neurale netwerken zeer duidelijk en ook overwegend long (met de trend mee). Verder is de dagelijkse range op de ES E-Mini weer wat lager, zo tussen de 1 en 1,5% waardoor het weer beter mogelijk is om een trade te plaatsen. Afgelopen maand zagen de investeerders dat de limit regelmatig niet werd geraakt en er dus op het oog niets gebeurde. Nu in december werd de limiet al een paar keer wel geraakt, maar helaas heeft dat voornamelijk geresulteerd verliestrades!

Dit alles heeft niet direct een aanwijsbare reden. In trading en beursbeweging zit nu eenmaal veel random gedrag waardoor je als trader soms een tijdje pech of een tijdje geluk kunt hebben. Op de lange termijn kun je pech en geluk tegen elkaar wegstrepen. Zolang je consistent handelt zullen de pech periodes de portefeuille niet ‘opblazen’.


Link naar blog post.

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/ 

Trade van de dag: $244,00 (7 december 2020)

Trade van de dag: $244,00 (7 december 2020)

Op zondagavond 6 december verstuurde ik de mail naar de investeerders dat er voor maandag 7 december een sterk bullish signaal stond. Op vrijdag gingen we nog short en werd de positie met een bescheiden verlies uitgestopt, nu dus weer long op de ES E-mini. Als trader moet je niet te lang stil staan bij het verlies van de vorige trade, of alsnog je gelijk willen halen.

Die zondagavond konden we de order dus in alle rust invoeren in combinatie met een bracket order voor stoploss en profit target. Nu was het wachten op een fill. Die kwam de volgende dag op een mooie intra-day pullback op de ingestelde 3676.00. De koers zakte nog 4 punten lager en begon toen langzaam aan weer te stijgen.

Toen de positie op een zeker moment +20 punten stond, was de tijd rijp om de stop loss op te trekken zodat een deel van de ongerealiseerde winst eigenlijk werd vast gelegd. De koers zakte later toch weer terug en werd de stoploss alsnog geraakt waarna er een bescheiden winst daadwerkelijk werd veiliggesteld. 

 

 

Link naar blog post.

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/ 

Trade van de dag: -$456,00 (4 december 2020)

Trade van de dag: -$456,00 (4 december 2020)

Op donderdagavond 3 december gaven de 5 neurale netwerken die ik raadpleeg elk een zeer bearish signaal voor trading op vrijdag 4 december. Nu leidt een bearish signaal niet altijd tot het opzetten van een trade, want uit statistieken weten we dat short trades over het algemeen heel goed getimed moeten worden, helemaal in een bull market. En ook weten we dat short signalen in een bull market minder nauwkeurig zijn. 

Maar op dat moment ging de koers van de ES E-mini al een aantal dagen min of meer wat zijwaarts, en het leek niet heel raar te veronderstellen dat dit tot een (bescheiden) pull back zou kunnen leiden. 

De stop loss op deze trade was erg klein, slechts 9 punten, met als redenering dat wanneer de koers gewoon rustig zou doorstijgen het short-scenario dan wel in de prullenbak kon. En dat was ook wat er gebeurde, de positie heeft nooit significant groen gestaan en ging rustig naar de stop loss. Al die tijd was er geen handmatig ingrijpen nodig, de bracket order heeft steeds de positie bewaakt en dus uiteindelijk het maximaal toegestane verlies genomen.

 

Link naar blog post.

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/

Trade van de dag: -$706,00 (30 november 2020)

Trade van de dag: -$706,00 (30 november 2020)

Gisteren werd het signaal per e-mail naar de investeerders verstuurd met een duidelijk long signaal voor de ES E-Mini. Toen Azië opende schoten de futures eerst nog redelijk omhoog, maar de uren daarna zakte het gelijk weer flink. Onze buy limit werd geraakt, maar de koers zakte in één lijn door naar de stoploss. Op het moment van schrijven was deze stoploss ook exact de low van de dag(!) en inmiddels staat de ES daar al weer zo’n 30 punten boven.

Dat is natuurlijk voor een trader altijd het meest frusterende scenario om te zien. Dit maakt ook dat traders soms midden in de trade hun stoploss verruimen of andere impulsbeslissingen nemen. (“De vorige keer had ik dat ook moeten doen!”) En juist dan zal de markt die inconsitente aanpak genadeloos afstraffen.

We kunnen niet anders dan gewoon de rest van de dag toekijken en vanavond een nieuwe analyse maken.

Post edit: later in de middag zakt de koers alsnog onder het stoploss nivo(!)

 

Link naar blog post.

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/

Berichtnavigatie

1 2 3 4 5