de basis werking van Call- en Put Opties

In dit webinar wordt de werking van Opties uitgelegd; zowel de werking van call opties als van put opties wordt besproken.