de Tri Optie Portefeuille webinar

Harry presenteert de werkwijze én de gerealiseerde rendementen van zijn Tri-Optie portefeuille.
Via
https://tradersvergelijken.nl/de-trioptie-portefeuille/
is zijn portefeuille te volgen:
je voert exact dezelfde transactie uit en dus realiseer je exact hetzelfde rendement!

Rendement 2022: + 19 % !