Gratis aanmelden voor de Optiesbeleggen KT signaaldienst

Gratis aanmelden voor de Optiesbeleggen KT signaaldienst

Beste Mexem klant,

Vul onderstaand formulier in om 2 maanden gratis gebruik te maken van de signalen  van het systeem Optiesbeleggen KT.

De signalen stoppen automatisch na 2 maanden zonder verplichtingen.

U kunt de signalen met 1 druk op de knop gratis laten uitvoeren op uw Mexem rekening.

*Disclaimer*

Tradersvergelijken verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht en de in de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) opgenomen begrippen. Tradersvergelijken B.V. voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en passendheid van uw beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Tradersvergelijken B.V heeft geen A.F.M. vergunning.

De rendementen die te zien zijn op onze website geven een overzicht van de historische rendementen die behaald zijn door de verschillende systemen.

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door verliezen op uw beleggingsrekening door het volgen van onze signalen.

Tradersvergelijken.nl is een product van Tradersvergelijken B.V. en wordt door Tradersvergelijken B.V. geprogrammeerd.
De signalen die verstuurd worden, komen niet van Tradersvergelijken B.V. maar van de traders die op onze website zichtbaar zijn.
Zij verzorgen de signalen en wij verzorgen de techniek.

Wanneer de trader stopt dan is tradersvergelijken B.V. daar niet verantwoordelijk voor.
Wij geven geen geld retour mocht de trader stoppen om wat voor reden dan ook.
Wanneer de trader stopt, dan vervallen ook de signalen en wordt het contract met tradersvergelijken B.V. direct ontbonden.
Tradersvergelijken verzorgt alleen de software voor de traders en het platform.

Op dit formulier zijn de algemene voorwaarden,Verwerkersovereenkomst en Privacy verklaring van toepassing van Tradersvergelijken B.V. handelend onder k.v.k nummer 89063198.

Met vriendelijke groet,

Dennis Fransen

Tradersvergelijken B.V.


Algemene voorwaarden:
https://www.tradersvergelijken.nl/algemene-voorwaarden/

Privacy verklaring:
https://tradersvergelijken.nl/privacy-verklaring/

Verwerkings overeenkomst:
https://tradersvergelijken.nl/verwerkingsovereenkomst-tradersvergelijken-b-v/