Update december 2021 Greed & Fear modelportefeuille

Update december 2021 Greed & Fear modelportefeuille

De modelportefeuille Greed and Fear heeft het de laatste 3 maanden van 2021 lastig gehad met het vinden van goede entries. De markt vertrok vaak zonder dat we daar bij zaten. Zoals in vele eerdere bijdragen al toegelicht, het is de kunst om na een pull back mee te doen, maar uiteraard zonder dat de stop loss wordt geraakt. Dat bleek vooral bij grotere volatiliteit lastig. Zelfs wanneer de volatiliteit procentueel gemiddeld is, betekent dit in punten een steeds hoger bedrag vanwege de steeds hogere koersen. Gelukkig werd er in elk geval geen verlies geleden in deze laatste maanden.

De laatste tijd is ook benut om te kijken hoe hierin verbetering te brengen. Het zal betekenen dat de koop limiet in het vervolg dichterbij wordt geplaatst en de stop loss juist ruimer. Dit zal hopelijk leiden tot meer trades met uiteraard een ‘edge’ op lange termijn, oftewel meerdere trades. Hierdoor zal er op maandbasis hopelijk meer rendement worden gemaakt, maar ook zal er vaker een verliestrade zijn en ook nog eens groter dan in het verleden gebruikelijk. Je zou dit een meer agressieve tradingstijl kunnen noemen, minder voorzichtig en meer de echte signalen traden zoals die worden gegenereerd. 

Het jaarresultaat tot nu toe blijft onveranderd, en komt voor 2021 op $2190,50 in 12 trades. Dit is onder het gemiddelde van $5321,- van de afgelopen 4 jaren. Hopelijk zal de nieuwe aanpak voor 2022 een jaarresultaat opleveren boven dit gemiddelde.

Voor de leden van Tradersverlijken.nl zal er in februari een nieuwe modelportefeuille worden geïntroduceerd onder de naam Greed and Fear MES Daily. Deze nieuwe modelportefeuille is een afsplitsing van de bestaande Greed and Fear ES Daily en werkt op dezelfde signalen en koersen, maar dan zal worden getrade met exact 1 Micro ES E-Mini S&P 500 future, oftewel de MES. Voor de MES is de margin-eis slechts 1/10e van  de reguliere ES. Alle brokers hebben de margin eisen de laatste jaren enorm verhoogd waardoor de ES buiten het bereik van de meeste particuliere traders is komen te liggen. De MES is nu een mooi alternatief. Beiden modelportefeuilles zullen vanaf heden naast elkaar bestaan.

Maandelijkse resultaten 2021 voor trading met exact 1 ES E-mini S&P 500 future contract

Januari: -$1512,- / 2 trades
Februari: $0,00 / 0 trades
Maart: -$311,50 / 4 trades
April: +$1994,00 / 1 trade
Mei: +$569,00 / 1 trade
Juni: +$719,00 / 1 trade
Juli: -$706,00 / 1 trade
Augustus: -$556,00 / 1 trade
September: +$1994,00 / 1 trade
Oktober: $0,00 / 0 trades
November: $0,00 / 0 trades
December: $0,00 / 0 trades

Totaal 2021: +$2190,50 / 12 trades

Resultaat voorgaande jaren:

2020: +$6098,50
2019: +$8185,00
2018: +$1342,50
2017: +$5843,00

Gemiddeld 2017-2020: +$5367,13

https://www.greedandfear.eu/results/results-2021.html
https://www.greedandfear.eu/results/results-2020.html
https://www.greedandfear.eu/results/results-2019.html
https://www.greedandfear.eu/results/results-2018.html
https://www.greedandfear.eu/results/results-2017.html

Nieuw: de koppeling met de broker Mexem is afgerond! We gaan nu een begin maken met mensen aan te sluiten. Om alles gecontroleerd te laten verlopen zullen we dit geleidelijk doen. Profiteer van de extreem lage tarieven en laat de orders van de modelportefeuilles van Tradersvergelijken.nl automatisch doorvoeren. Open daarom snel een rekening bij Mexem en doe mee!

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/