Update februari 2021 Greed & Fear model portefeuille

Update februari 2021 Greed & Fear model portefeuille

De afgelopen twee maanden (januari en december) zijn er enkele verliestrades gemaakt. De details van deze trades zijn hier op het blog terug te lezen. Soms kan het dan verstandig zijn om even afstand te nemen van de markt en zeker niet te proberen overhaast het verlies weer goed te maken.

Elke trader zal (als het goed is) een bepaalde werkwijze, een indicator of andere vaste methode hebben. Als de resultaten tijdelijk even tegenzitten, is de eerste stap eigenlijk altijd: heb ik alles correct gedaan volgens mijn eigen regels en procedures? Maw is het trading proces correct uitgevoerd?

Het lastige aan trading is (o.a.) dat goed gedrag niet altijd wordt beloond en slecht gedrag niet altijd afgestraft. Dus je ziet aan tradingresultaten zelf niet gelijk of er ook correct gewerkt is. En dit geval kunnen we stellen dat, ondanks dat de trades verliesgevend waren, de uitvoering wel correct was. De analyse-uitkomst van de mechnische indicator was niet correct of de volatiliteit ineens veel hoger. Allemaal zaken waarvan we weten dat ze zullen optreden zo nu en dan en niet altijd te voorzien zijn.

Uit simulaties weet ik dat de door mij gebouwde indicator (5 neurale netwerken) soms tijdelijk een underperformance laat zien. Hier is geen duidelijke verklaring voor te vinden. Laten we niet vergeten dat de korte termijn beursbewegingen waarschijnlijk ook voor een heel groot deel puur random zijn. Daardoor kan soms net een stop loss worden geraakt of een bijna perfecte instap gemist.

In de neurale netwerken heb ik de afgelopen tijd nog enkele kleine optimalisaties weten door te voeren, en de bewegingen die we in februari hebben gezien, zijn ook in grote mate voorzien door de neurale netwerken. Dit biedt hoop op weer enkele winsttrades in maart.


Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/