Update maart 2021 Greed & Fear modelportefeuille

Update maart 2021 Greed & Fear modelportefeuille

In de maand maart zijn er 4 trades geweest, waarvan ook sinds lange tijd weer een short trade. Het netto resultaat van deze maand is helaas toch weer negatief geworden: -$311,50

Het was opvallend dat eigenlijk alle trades een goede entry hadden, en in 3 van 4 gevallen ook op een significante winst kwamen te staan, maar dat de markt in latere uren toch compleet omdraaide. De 4e trade, de short trade, heeft maar kort op winst gestaan. Maar in alle gevallen is op een zeker moment de vaste stop loss aangepast om het neerwaartse risico te verkleinen of een klein deel van de winst veilig te stellen, dat heeft ons behoed voor veel grotere schade.

Je kunt stellen dat geen van de 4 trades het beoogde verloop hadden, maar dankzij het telkens goed en strikt opvolgen van de stop-loss, valt de schade nog allezins mee. Had ik in de situaties waar de positie op bv +10 punten stond winst moeten nemen? Toch niet, want dat zou niet in goede verhouding zijn met het risico dat ik bij elk trade bereid ben te lopen. Op lange termijn is het niet houdbaar om te kleine winsten te nemen wanneer je tegelijk wel grotere verliezen accepteert. 

Exacte trading details met alle grafieken heb ik in de maart update op het blog geplaatst: https://www.greedandfear.eu/1825

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/