Update maart 2021 Greed & Fear modelportefeuille

Update maart 2021 Greed & Fear modelportefeuille

In de maand maart zijn er 4 trades geweest, waarvan ook sinds lange tijd weer een short trade. Het netto resultaat van deze maand is helaas toch weer negatief geworden: -$311,50

Het was opvallend dat eigenlijk alle trades een goede entry hadden, en in 3 van 4 gevallen ook op een significante winst kwamen te staan, maar dat de markt in latere uren toch compleet omdraaide. De 4e trade, de short trade, heeft maar kort op winst gestaan. Maar in alle gevallen is op een zeker moment de vaste stop loss aangepast om het neerwaartse risico te verkleinen of een klein deel van de winst veilig te stellen, dat heeft ons behoed voor veel grotere schade.

Je kunt stellen dat geen van de 4 trades het beoogde verloop hadden, maar dankzij het telkens goed en strikt opvolgen van de stop-loss, valt de schade nog allezins mee. Had ik in de situaties waar de positie op bv +10 punten stond winst moeten nemen? Toch niet, want dat zou niet in goede verhouding zijn met het risico dat ik bij elk trade bereid ben te lopen. Op lange termijn is het niet houdbaar om te kleine winsten te nemen wanneer je tegelijk wel grotere verliezen accepteert. 

Exacte trading details met alle grafieken heb ik in de maart update op het blog geplaatst: https://www.greedandfear.eu/1825

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/ 

hoe werkt een call optie?

In deze video wordt de call optie besproken, wat is de werking van een call optie en hoe kun je er geld mee verdienen. Wij hopen dat je ná het kijken van deze video het fenomeen Call optie wat beter begrijpt en ook toe gaat passen in jouw eigen beleggingsportefeuille!
Deze video is te zien op mijn eigen YouTube kanaal, waar je jezelf op kunt abonneren (gratis) waarna je en melding krijgt elke keer als ik een webinar geef.

 

 

 

Update februari 2021 Greed & Fear model portefeuille

Update februari 2021 Greed & Fear model portefeuille

De afgelopen twee maanden (januari en december) zijn er enkele verliestrades gemaakt. De details van deze trades zijn hier op het blog terug te lezen. Soms kan het dan verstandig zijn om even afstand te nemen van de markt en zeker niet te proberen overhaast het verlies weer goed te maken.

Elke trader zal (als het goed is) een bepaalde werkwijze, een indicator of andere vaste methode hebben. Als de resultaten tijdelijk even tegenzitten, is de eerste stap eigenlijk altijd: heb ik alles correct gedaan volgens mijn eigen regels en procedures? Maw is het trading proces correct uitgevoerd?

Het lastige aan trading is (o.a.) dat goed gedrag niet altijd wordt beloond en slecht gedrag niet altijd afgestraft. Dus je ziet aan tradingresultaten zelf niet gelijk of er ook correct gewerkt is. En dit geval kunnen we stellen dat, ondanks dat de trades verliesgevend waren, de uitvoering wel correct was. De analyse-uitkomst van de mechnische indicator was niet correct of de volatiliteit ineens veel hoger. Allemaal zaken waarvan we weten dat ze zullen optreden zo nu en dan en niet altijd te voorzien zijn.

Uit simulaties weet ik dat de door mij gebouwde indicator (5 neurale netwerken) soms tijdelijk een underperformance laat zien. Hier is geen duidelijke verklaring voor te vinden. Laten we niet vergeten dat de korte termijn beursbewegingen waarschijnlijk ook voor een heel groot deel puur random zijn. Daardoor kan soms net een stop loss worden geraakt of een bijna perfecte instap gemist.

In de neurale netwerken heb ik de afgelopen tijd nog enkele kleine optimalisaties weten door te voeren, en de bewegingen die we in februari hebben gezien, zijn ook in grote mate voorzien door de neurale netwerken. Dit biedt hoop op weer enkele winsttrades in maart.


Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/ 

Berichten navigatie

1 2 3 15 16 17 18 19 20 21 22