Update maart 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: +49% (2023: 92%)

Update maart 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: +49% (2023: +92%)

Deze maand werd 5 keer de volle winst behaald. Dat betekent dat het winstdoel dat bij het openen van de positie werd meegegeven ook daadwerkelijk gehaald. Dit was natuurlijk zeer bepalend voor het maandresultaat. Gemeten in index punten was het resultaat over maart 142 punten. Dit ligt ruim boven waar ik me globaal op richt, namelijk zo’n 70 a 80 punten per maand. 

Indien de signalen zouden zijn getrade met 3 x Micro E-Mini S&P 500 future contracten, dan komt het resultaat voor de maand maart op $2141,25. Afgezet tegen de margin vereisten ($1438,- per Micro ES) is het rendement dan 49%. Voor de grotere E-Mini is alles 10x zo groot, maar verandert natuurlijk niets aan het procentuele rendement.

Ook is het goed om te zien dat de vorige verliesmaand februari ruimschoots is ‘gerepareerd’. Verliesmaanden zijn natuurlijk nooit prettig, maar als de verliezen in elk geval kleiner zijn dan de winsten groot zijn, dan geeft dat nog steeds vertrouwen.

Ondanks dat de S&P 500 over de hele maand gezien een stijging doormaakte, is het grootste deel van de winst geboekt met short trades. In februari daalde de S&P 500 en werd er zowel met de long als de short trades verlies gemaakt. Ik ben er nog niet achter wat de verklaring is van dit contra-intuïtieve gegeven.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideëen en tips voor Trader Workstation uitgewisseld.

Voor meer toelichting op hoe de strategie werkt, lees de algemene toelichting.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.